Sunday, March 23, 2014

ADAB-ADAB SEORANG ULAMA ATAU GURU

ADAB-ADAB SEORANG ULAMA ATAU GURU
Kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayah al-Hidayah:
- Mampu menanggung kesusahan.
...
- Bersabar dengan kesulitan.
- Duduk dengan rasa hormat serta berkelakuan tenang ketika bersama manusia.
- Meninggalkan takbur di atas sekalian hambaNya kecuali terhadap orang yang zalim.
- Mencegah daripada kezaliman.
- Memilih tawaduk pada perhimpunan dan pada majlis orang ramai.
- Meninggalkan gurau-senda dan bermain-main.
- Melayan dengan baik pelajar yang kurang pandai.
- Membimbing pelajar yang angkuh.
- Memperbaiki pelajar yang bodoh dengan tunjuk ajar yang baik.
- Tidak marah kepada pelajar yang bodoh.
- Tidak malu daripada berkata ‘aku tidak tahu’.
- Memberikan perhatian kepada pertanyaan.
- Memahami soalannya.
- Menerima hujjah.
- Tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika bersalah.
- Melarang pelajar daripada setiap ilmu merbahaya.
- Melarang pelajar daripada menghendaki dengan ilmu selain dari Allah Taala.
- Melarang pelajar daripada sibuk menuntut ilmu fardhu kifayah sebelum selesai menuntut ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain ialah berkenaan dengan membaikkan zahir dan batin dengan takwa.
- Memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu dengan takwa, supaya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat daripada percakapannya.
Ciri-ciri Ulama' akhirat ada pada mereka. Semoga Allah bimbing kita untuk mencontohi akhlak mereka

No comments:

Post a Comment