Monday, August 2, 2010

Kurikulum Takmir JAIPP- Tafsir al Quran ,Minggu ke- 1

KURIKULUM TAKMIR,
JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG

MATA PELAJARAN : TAFSIR AYAT AL QURAN

MINGGU : PERTAMA

1. Matapelajaran : Tafsir Ayat al Quran

2. Tajuk : GESAAN SUPAYA MENCARI KEMULIAAN

3. Ayat : Ayat 10, Surah al Faatir :


من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصلح يرفعه والذين يمكرون السيىات لهم عذاب شديد ومكر أولىك هويبور

4. Terjemahan:

Sesiapa yang mahukan kemuliaan ( maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah ), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allah-lah naiknya segala perkataan yang baik ( yang menegaskan iman dan tauhid, untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan ), dan amal yang salih pula di angkatNya naik ( sebagai amal yang makbul-yang member kemuliaan kepada yang melakukannya ). Dan sebaliknya: orang-orang yang merancangkan kejahatan ( untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka ( kalau berkesan pun ) akan rosak binasa.(1)

5. Mafhum:

Daripada ayat ini mengalakkan umat Islam mencari kemuliaan dalam kehidupan sama ada menerusi kata-kata mahupun perbuatan.

Dalam ayat ini juga menyatakan bahawa orang yang melakukan kejahatan akan menrima balasan yang setimpalnya.


6. Mufradhat

العزة

Kemuliaan

الكلم الطيب

Perkataan yang baik

العمل الصلح

Amalan yang salih

يمكرون السيئات

Melakukan kejahatan

لهم عذاب شديد

Azab yang dahsyat

أولىك هويبور

Mereka akan binasa

8. Huraian:

Allah S.W.T menjelaskan bahawa segala kemuliaan adalah kembali kepadaNYa. Kemuliaan itu hendaklah dikerjakan dengan jalan taqwa iaitu dengan perkataan yang baik dan amalam solih,

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اليه

Firman Allah S.W.T : "Sesiapa yang mahukan kemuliaan ( maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah ), kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan" menjelaskan bahwa mereka yang inginkan kemuliaan hendaklah mereka jalan taqwa dengan mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala laranganNya. Sesungguhnya Allah itu adalah mulia dan segala kemuliaan itu kembali kepada Allah jua.

يصعد الكلم الطيب والعمل الصلح يرفعه

Firman Allah S.W.T :" Kepada Allah-lah naiknya segala perkataan yang baik ( yang menegaskan iman dan tauhid, untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan ), dan amal yang salih pula di angkatNya naik ( sebagai amal yang makbul-yang member kemuliaan kepada yang melakukannya )“ menjelaskan perkataan yang baik lahir dari penegasan keimanan disertai dengan amalan yang solih akan diterima di sisi Allah termasuk dalam kiraan amal di akhirat nanti.

والذين يمكرون السيىات لهم عذاب شديد

Firman Allah S.W.T: " Dan sebaliknya: orang-orang yang merancangkan kejahatan ( untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat”menjelaskan bahawa setiap rancangan jahat yang dilakukan untuk mendapat kemuliaan akan di azab dengan seksa oleh Allah S.W.T

9. Hukum:

Wajib :

Setiap orang beriman diwajibkan mengucapkan perkataan yang baik dan melakukan amal yang soleh

Haram :

Setiap orang yang beriman itu dilarang untuk melakukan kejahatan kerana akan diseksa dengan azab Allah.

10.Pengajaran :

Perkataan yang baik adalah satu kemuliaan.

Amalan yang solih merupakan satu cara untuk mendapat kemuliaan.

Segala kemuliaan itu akan kembali kepada Allah S.W.T.

Rancangan jahat akan menerima azab seksa daripada Allah S.W.T.

Segala rancangan jahat akan menemui kegagalan.

11. Kesimpulan:

Ayat ini merupakan peringatan Allah agar sentiasa mengucapkan perkataan yang baik dan melakukan amalan yang solih kerana merupakan satu kemuliaan serta rancangan jahat menerima azab seksa dan kegagalan.

12. Rujukan:

1. Sheikh Abdullah Basmeih; Tafsir Pimpinan Ar Rahman kepada Pengertian al Quran, Kuala Lumpur; Darulfikr, 2001; Cetakan ke-12

2. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid kedua, karangan Muhammad Nasib Ar-Rafai, terbitan Gema Insani, Jakarta, tahun 1999.

No comments:

Post a Comment